Verejné obstarávanie

3. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku : 

 Predmet zákazky: Naprogramovanie webovej stránky s konfigurátorom / eshop vrátane vzorového naplnenia obsahu

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa : 9.7.2018 o 18 hod.

Dátum zverejnenia: 29.6.2018

Súbory na stiahnutie : 

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1 Špecifikácia zákazky

Príloha č.2  Formulár cenová ponuka

Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.4 Návrh zmluvy o mlčanlivosti

 

2. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku : 

 Predmet zákazky: Zákazková výroba špecifických kovospracujúcich prípravkov, nástrojov,

foriem a výrobných zariadení.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa : 11.5.2018 o 10 hod.

Dátum zverejnenia: 2.5.2018

Súbory na stiahnutie : 

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1 Špecifikácia zákazky

Príloha k špecifikácii: Technická špecifikácia k výrobnému procesu - na vyžiadanie

Príloha č.2  Formulár cenová ponuka

Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo

 

 

1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku : 

Predmet zákazky: Spracovanie technickej dokumentácie, výroba prototypov, výroba vzoriek pre skúšobňu, posúdenie zhody v štátnej skúšobni.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa : 7.5.2018 o 10 hod.

Dátum zverejnenia: 26.4.2018

Súbory na stiahnutie :

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1 Špecifikácia zákazky

Príloha č.2 Formulár cenová ponuka

Príloha č.3 Návrh zmluvy o dielo